چگونه تنظیمات پیش فرض ایمیل اکانت (Default User Settings) را تغییر دهیم؟

برای تغییر تنظیمات پیش فرض مربوط به ایمیل اکانت های خود می بایست در ابتدا با ایمیل اکانتی که دسترسی Domian administrator دارد به وب میل سرویس خود وارد شوید. 
برای ایجاد ایمیل اکانت با دسترسی Domain administrator می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید.
پس از ورود به ایمیل اکانت مذکور به قسمت Settings رفته و در زیر مجموعه Domain settings بر روی گزینه ی acoounts
 
 
در صفحه ی باز شده می توانید تنظیمات مربوط به مقادیر پیش فرض ایمیل اکانت های خود را تغییر دهید. تغییر در این بخش باعث می شود که تغییرات اعمالی در تمام ایمیل اکانت های جدیدی که در آینده ساخته می شوند اعمال شود.
 
 
Time Zone: زمان ایمیل اکانت شما تعیین می شود که می توانید آنرا بر روی Tehran قرار دهید.
Mailbox Size Limit: میزان حجم ایمیل اکانت ها به صورت پیش فرض تعیین می شود.
Calendar Auto Clean: پاک سازی خودکار تقویم تنظیم می شود.
Disable password changes: قابلیت تغییر رمز با زدن تیکت این گزینه غیر فعال می شود.
Show in Global Address List: با زدن این تیک آدرس ایمیل وارد لیست ایمیل های عمومی شده و مشخص کننده این است که هر ایمیل متعلق به یک شخص واقعی است.
Enable SMTP Accounts: زدن تیکت این گزینه دسترسی به کاربری SMTP را برای ایمیل اکانت ها فعال می کند.
Enable outgoin mail signing: قابلیت امضا شدن (DKIM) ایمیل های خروجی با زدن تیکت این گزینه فعال می شود.
 
 
Initial Page on Login: هنگام لاگین به وب میل صفحه ی ابتدایی را تعیین می کند.
Display format: فرمت نمایش محتوای ایمیل ها را تعیین می کند.
Sort Messages by: نحوه ی چیدمان ایمیل ها را تعیین می کند.
Delet Action: عملیات انجام شده پس از حذف یک ایمیل تعیین می شود.
Preview Pane: موقعیت پنجره ی پیش نمایش ایمیل ها تعیین می شود.
Disable images in preview pane: با زدن تیک این گزینه بارگذاری تصاویر را در پنجره ی پیش نمایش ایمیل غیرفعال می شود.
Enable reminder popup windows: با زدن تیکت این گزینه پنجره ی یادواری رویدادها به صورت popup فعال می شود.
Enable Sounds: با زدن تیک این گزینه افکت های صوتی وب میل فعال می شود.
Enable new message notifications: با زدن این تیک اطلاع رسانی پیغام های جدید فعال می شود.
Disable reminders for appointments and tasks: با زدن این تیکت یادواری کننده مربوط به قرارها و وظایف غیر فعال می شود.
Mark messages downloaded by POP3 as read: پیغام های دانلود شده به وسیله POP3 را خوانده شده علامت می زند.
 
 
در این قسمت تنظیمات مربوط به نگارش ایمیل جهت ارسال تعیین می شود.
 
 
این بخش مربوط به Forward کردن ایمیل های ورودی می باشد. برای اطلاع بیشتر می توانید راهنمای زیر را مطالعه فرمایید.
 
 
در این بخش می توانید محدودیت های پیش فرض ایمیل اکانت ها را تغییر دهید.
Outgoin Messages per Hour: تعداد پیغام های خروجی در ساعت را می توانید تعیین نمایید.
Message Throttling Action: هنگامیکه محدود رد شد نحوه ی برخورد با ایمیل ها تعیین می شود.
Outgoin Bandwidth per Hour: میزان پهنای باند مصرفی در ساعت تعیین می شود.
Bandwidth Throttling Action: هنگامیکه محدودیت پهنای باند رد شد چه عملیاتی صورت پذیرد.
 
 
در مورد این قابلیت می توانید راهنمای زیر را مطالعه فرمایید.
 
 
در این بخش می توانید دسترسی ایمیل اکانت ها را به سرویس مختلفی مانند POP3، IMAPT  Webmail و غیره را تعیین کنید. در صورتیکه تیک یک گزینه را برداید دسترسی ایمیل اکانت ها به سرویس مربوطه قطع می شود.