چگونه می توان صفحه ی مدیریت Wordpress را پنهان نمود؟

برای مخفی ساختن صفحه ی لاگین وردپرس خود، میتوانید از افزونه ی Wps Hide Login استفاده کنید. 

برای این کار، ابتدا به بخش مدیریت ورد پرس خود لاگین کنید. 

سپس روز گزینه ی plugins یا افزونه ها کلیک کنید و پس از آن روی اضافه کردن افزونه کلیک کنید. 

 

در بخش جستجو ، مانند تصویر زیر ، wps hide login را جستجو نمایید. 

 

 

سپس روی گزینه ی install یا نصب کلیک کنید. 

در انتها نیز روی گزینه ی activate یا فعال سازی کلیک کنید. 

در حال حاضر در صورتی که به بخش تنظیمات و سپس بخش همگانی یا general وارد شوید، مانند تصویر زیر ،در انتهای صفحه میتوانید آدرس جدید برای صفحه ی admin وردپرس خود تنظیم نمایید.

 

 

البته این تغییر از طریق پلاگین itheme security نیز قابل انجام است که راهنمای آن در لینک زیر موجو می باشد.