چگونه می توان Mode کاربری دیتابیس SQL Server از Single User به Multi User را تغییر داد؟

برای تغییر mode دیتابیس از Single user به Multi user می توانید از دو روش زیر استفاده کنید.
 
روش اول -
در دیتابیس با دسترسی کاربری SA یک Query اجرا نمایید. بدین منظور طبق مراحل زیر عمل نمایید.
با استفاده از SQL Management studio به دیتابیس سرور خود متصل شوید.
 
 
از بخش Object Explorer علامت بعلاوه (+) کنار Databases را بزنید.
 
 
بر روی دیتابیسی که می خواهید mode کاربری آن را عوض کنید راست کلیک نمایید و از لیست باز شده بر روی New Query کلیک نمایید.
 
 
سپس کد زیر را در قسمت SQL Query وارد نمایید.
ALTER DATABASE DBName
SET MULTI_USER;
GO
  • به جای عبارت DBName نام دیتابیسی که می خواهید Mode کاربری آنرا تغییر دهید را وارد کنید.
 
 
برای اجرای Query کافیست بر روی گزینه ی Execute کلیک نمایید. پس از انجام Query پیغام موفقیت آمیز بودن اجرا دستور همانند تصویر زیر نمایش داده می شود.
 
 
برای بررسی انجام شدن عملیات نیز می توانید Query زیر را اجرا نمایید.
select user_access, user_access_desc, * from sys.databases
روش دوم -
در ابتدا به دیتابیس با کاربری SA لاگین نمایید.
 
 
از بخش Object Explorer علامت بعلاوه (+) کنار Databases را بزنید.
 
 
بر روی دیتابیسی که می خواهید mode کاربری آن را عوض کنید راست کلیک نمایید و از لیست باز شده Properties را انتخاب کنید.
 
 
در صفحه ی باز شده بر روی Options کلیک نمایید. در پنجره ی مربوطه به آخر لیست رفته و قسمت را بنا به نیاز خود تغییر دهید. در نهایت نیز بر روی OK کلیک نمایید.