چگونه می توان ویژگی Multisite را در Wordpress فعال سازی نمود؟

 

برای راه اندازی سایت های چند زبانه و سایت هایی که حاوی  چندین بخش مجزا می باشند می توان از ویژگی Multisite وردپرس استفاده نمود . کاربردهای وردپرس مالتی سایت بسیار گسترده است. وردپرس شبکه زمانی کاربرد دارد که مایل باشید چندین وبسایت تحت یک دامنه ایجاد  کرده و از آنها استفاده کنید.
 
. این ویژگی این امکان را به کاربر میدهد تا با یک محیط نرم افزاری چندین سایت را مدیریت نماید. این ویژگی از نسخه 3.0 وردپرس به بعد به آن افزوده شده است.
 
برای نصب وردپرس شبکه به نکات زیر حتما توجه فرمایید از عبارت www در آدرس خود استفاده نکنید.
 
 
فعال کردن ویژگیMultisite 
 
 جهت فعالسازی نخست در فایل wp-config.php بالای عبارت  :
 
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
 
کد زیر را اضافه نموده و فایل را ذخیره نمایید :
 
;(define('WP_ALLOW_MULTISITE', true
 
پس از افزودن کد مربوطه در فولدر wp-content  فولدری بنام blogs.dir را بسازید.
سپس در بخش admin سایت لاگین نموده و در بخش "ابزارها"   گزینه  " راه اندازی شبکه " را مشاهده خواهید نمود. پس از انتخاب این گزینه شبکه وردپرس نصب خواهد شد
 
 
 در مرحله ی بعد از شما خواسته می شود که نوع آدرس سایت های تحت شبکه تان را انتخاب نمایید. گزینه subdomain  برای حالت زیر دامنه و گزینه subdirectories برای حالت زیر پوشه است.
 
 
توضیح  زیر دامنه ها در مقابل زیر پوشه ها
 
فعالسازی ویژگی چند کاربره بر مینای زیر دامنه (subdomain) به گونه ایست که آدرس سایتهای شما همچون نمونه های زیر می شوند :
سایت اصلی  : example.com
زیر دامنه  شماره یک  : site1.example.com
زیر  دامنه شماره دو  : site2.example.com
 
اما آدرس ها در فعالسازی یر مبنای زیر پوشه (Sub directories) همچون حالت زیر است :
 
سایت اصلی : example.com
زیر سایت شماره یک:     example.com/site1
زیر سایت شماره دو :     example.com/site2
 
 
 
 
 
 
 
سپس در مرحله بعد وردپرس دو قطعه کد در اختیارتان قرار میدهد. قطعه کد اول را در فایل wp-config.php و قطعه کد  دوم  را در web.config درج کنید.
 
 
 
 
نکته : در صورتی که rewrite مربوطه پس از کپی به درستی عمل نکرد از قطعه کد ذیل به جای آن استفاده نمایید :
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="WordPress Rule 1" stopProcessing="true">
                    <match url="^index\.php$" ignoreCase="false" />
                    <action type="None" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 2" stopProcessing="true">
                    <match url="^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+)" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="wp-includes/ms-files.php?file={R:2}" appendQueryString="false" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 3" stopProcessing="true">
                    <match url="^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Redirect" url="{R:1}wp-admin/" redirectType="Permanent" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 4" stopProcessing="true">
                    <match url="^" ignoreCase="false" />
                    <conditions logicalGrouping="MatchAny">
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" />
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
                    </conditions>
                    <action type="None" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 5" stopProcessing="true">
                    <match url="(^[_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*)" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="{R:2}" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 6" stopProcessing="true">
                    <match url="^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$" ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="{R:2}" />
                </rule>
                <rule name="WordPress Rule 7" stopProcessing="true">
                    <match url="." ignoreCase="false" />
                    <action type="Rewrite" url="index.php" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>
 
پس از خاتمه مراحل نصب از بخش مدیریت خارج شده و دوباره در این قسمت لاگین نمایید. در نوار ابزار بالای بخش مدیریت مشاهده می نمایید در بخش my site گزینه های network و سایت های شما نمایش داده می شود، در این بخش می توانید سایت های جدید را اضافه کنید.
 
 
 
 
 
نکته :
توجه داشته باشید جهت نصب پوسته theme باید از قسمت network تمامی پوسته ها نصب شوند و در تنظیمات سایت مربوطه فعال شوند. در مورد مواردی همچون پلاگین ها نیز بهمین ترتیب باید عمل نمایید.
ایجاد کاربر جدید در هر سایت مختص به همان سایت می باشد و نیازی به افزودن کاربر از طریق مدیریت اصلی سایت نمی باشد.
قابل ذکر است تمامی سایت های ساخته شده بعنوان یک فایل مجزا برروی سرور ذخیره نمی شوند و سایتهای موجود کاملا بصورت مجازی و برروی دیتابیس ذخیره می گردند. سایتهای جدیدی که ایجاد می گردند پسوندهای دیتابیس آنها بصورت wp_1 و wp_2 و … ایجاد می گردند.