چگونه Request های PHP را به صفحه ای خاص انتقال دهیم؟

در صورتی که می خواهید درخواست های php را دریافت نکرده و یا اینکه درخواست های php دریافت شده را به صفحه ای خاص منتقل کنید می توانید با تعریف یک rewrite rule در فایل web.config تمامی Requestهای php را به صفحه ای خاص هدایت کنید.

بدین منظور ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain.com ( به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران، و با وارد نمودن نام کاربری ورمز عبور مربوطه (که برای شما ایمیل شده است) می توانید وارد کنترل پنل هاست شوید.


 

سپس می بایست کد rewrite را که در ادامه مقاله ذکر شده را در فایل web.config اضافه نمایید.

برای دسترسی به فایل web.config سایت خود، در صفحه اصلی کنترپنل بر روی File Manager کلیک می نماییم.

سپس در این صفحه دامنه مورد نظر خود را انتخاب می کنید.


در این صفحه بر روی wwwroot کلیک می نماییم.


 

در این صفحه فایل web.config را پیدا کرده و بر روی ویرایش کد آن کلیک می نماییم.


 
سپس کد زیر را در web.config وارد می نماییم.
 
 
<configuration>
    <system.webServer> 
        <rewrite>  
            <rules>   
                <"rule name="PHP-To-HTML>    
                    </ "$match url="^(.*).php >     
                    </ "action type="Rewrite" url="404.html>     
                <rule/>    
            <rules/>   
        <rewrite/>  
    <system.webServer/> 
 <configuration/>
 
 

برای دانلود کد در قالب فایل txt از لینک زیر استفاده نمایید: