چگونه می توان یک فولدر در یک وب سایت را به یک فولدر خاص در وب سایت دیگر هدایت (Redirect) نمود؟

ریدایرکت یک فولدر در یک وب سایت به یک فولدر خاص در وب سایت دیگر
 
در سرویس های 2008 و 2012:
 
ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain.com ( به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران، و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست شوید.
در مرحله ی بعد گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس بر روی فولدری که به نام دامنه شما وجود دارد کلیک کنید.در صفحه ی باز شده فلدر wwwroot را انتخاب نمایید ، فایل web.config که قصد اعمال تغییرات در آن را دارید در این قسمت قرار می گیرد.با انتخاب گزینه ی  در کنار فایل web.config محتویات این فایل به نمایش در خواهند آمد.
سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر و بین دو تگ"<system.webServer >" و "</system.webServer >" وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید.
 
   <system.webServer>
<rewrite>
    <rules>
        <rule name=" Redirection " stopProcessing="true">
            <match url=".*" />
            <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="(.*)/folder/(.*)" />
            </conditions>
            <action type="Redirect" appendQueryString="false" url="http://domainname.com/folder/{C:2}" redirectType="Permanent" />
        </rule>
    </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
 
توجه فرمایید که در تمامی خطوط به جای folder نام پوشه ای (و یا فایل موجود در یک پوشه) که قصد هدایت ترافیک آن را به پوشه ای (و یا فایل موجود در یک پوشه) در وب سایت دیگر دارید و در قسمت domainname/folder آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.
 
 
 در سرویس های 2003 :
 
ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain (به جایyourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید) یا آدرس cp.iranhost.com و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست خود شوید.
در مرحله ی بعد در صفحه ی اصلی گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید.سپس در صفحه ی باز شده گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس وارد فلدر wwwroot شوید.فایل web.config که قصد اعمال تغییرات در آن را دارید در این قسمت قرار می گیرد.با انتخاب این فایل محتویات آن به نمایش در خواهند آمد.
سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر و بین دو تگ"<system.webServer >" و "</system.webServer >" وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید. پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.
 
 
   <system.webServer>
<rewrite>
    <rules>
        <rule name=" Redirection " stopProcessing="true">
            <match url=".*" />
            <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="(.*)/folder/(.*)" />
            </conditions>
            <action type="Redirect" appendQueryString="false" url="http://domainname.com/folder/{C:2}" redirectType="Permanent" />
        </rule>
    </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
 
توجه فرمایید که در تمامی خطوط به جای folder نام پوشه ای (و یا فایل موجود در یک پوشه) که قصد هدایت ترافیک آن را به پوشه ای (و یا فایل موجود در یک پوشه) در وب سایت دیگر دارید و در قسمت domainname/folder آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.