چگونه Outlook را برای استفاده از Encryption تنظیم کنیم؟

تنظیمات استفاده از encryption در ارسال و دریافت ایمیل در Outlook:
در سرویس های ایران هاست می توان ارسال و دریافت ایمیل را از طریق SSL انجام داد. جهت تنظیمات Outlook با  encryption می بایست ابتدا ایمیل اکانت خود را با استفاده از لینک های زیر در Outlook تنظیم نمایید:
تنظیمات outlook 2003:
تنظیمات outlook 2007:
راهنمای تنظیمات Outlook 2010 و Outlook 2013:
 
در قسمت Advanced Setting برای تنظیم Port های POP3 و IMAP ایمیل اکانت تنظیم شده بر روی Outlook مطابق تصویر زیر اقدام می نمایید:
  1. در قسمت Incoming server (POP3)  مانند تصویر زیر پورت POP3 را بر روی  995  قرار دهید.
  2. تیک The server requires an encrypted connection (SSL)  را فعال نمایید.
  3. در قسمت Outgoing server (SMTP) پورت SMTP را بر روی 465 قرار دهید.
  4. در انتها Use the following type of encrypted connection را بر روی SSL تنظیم نمایید.