چگونه می توان پورت پیش فرض MySQL را تغییر داد؟

چنانچه قصد تغییر پورت پیش فرض MySQL از 3306 بهXXX  را دارید مطابق با آموزش ذیل عمل نمایید :
ابتدا با استفاده از remote desktop به سرور خود متصل گردید.
سپس مطابق شکل زیر به این آدرس بروید : C:\Program Files\MySQL\MySQL Server  (این آدرس می تواند مطابق با محل نصب  MySQL متفاوت باشد)
 
 
فایل my.ini را جهت ویرایش با نرم افزارNotepad  و یا notepad ++ اجرا نمایید و مقدار عددی مقابل port را به پورت مورد نظر خود تغییر دهید :
 
[mysqld]

port = 3306

به
 
[mysqld]

port = XXX (پورت مورد نظر)

 
 
سپس می بایست سرویسMySQL را ری استارت نمایید. برای این امر ، ابتدا از مسیر زیر  وارد بخش services شوید :
 
Right click on My Computer -> Manage -> Services and Applications -> Services
 
سپس مطابق شکل زیر ، سرویس mysql  را ری استارت نمایید.
 
 
در نظر داشته باشید پورت جایگزین را حتما در فایروال سرور باز نمایید . برای باز نمودن پورت مورد نظر در فایر وال از این راهنما استفاد فرمایید.