روش های ارائه تایید امضا

 

جهت حفظ منافع حقیقی و حقوقی مالک سرویس های خریداری شده در ایران هاست ،در زمان تغییر مالکیت سرویس (اعم از  انتقال سرویس از یک کاربری به کاربری دیگر ، تغییر ایمیل کاربری یا دامنه، تغییر کاربری از حقیقی به حقوقی و بالعکس و موارد مشابه) مالک فعلی طبق یکی از روش های زیر می بایست درخواست مکتوب خود را به انضمام تایید امضابه ایران هاست ارائه دهد
 

روش های تایید امضا 

روش اول : مراجعه حضوری مالک با درخواست(طبق فرمت اعلام شده ) به انضمام اصل  و کپی پشت و روی کارت ملی مالک پرتال

روش دوم:گواهی امضای رسمی تایید شده با مهر دفترخانه رسمی، با مراجعه مالک به همراه کارت ملی خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی و دریافت گواهی رسمی امضا جهت انجام درخواست مربوطه خطاب به شرکت ایران هاست  

توجه داشته باشید در صورتیکه کاربری حقوقی می باشد ارائه تایید امضای نماینده پرتال ضروری می باشدو در صورت عدم دسترسی به ایشان ارائه تایید امضای تمامی حق امضادارندگان مطابق با روزنامه رسمی الزامی می باشد.
 

روش ارائه گواهی امضا

از طریق پست به آدرس تهران ، خیابان مطهری ، خیابان قابوسنامه ، پلاک 10 ، واحد 4 کدپستی 1588855985  شرکت ایران هاست 

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 83305 داخلی 1 یا 2 تماس حاصل نمایید .