ثبت DNS سرورهای اختصاصی و نمایندگی حجمی

 

در صورتیکه سروراختصاصی و یا سرویس نمایندگی حجمی در ایران هاست تهیه کرده باشید ، درصورتیکه دامنه ای که سرویس جهت آن خریداری شده و در ایران هاست فعال باشد،  امکان ثبت نام سرورهای اختصاصی به صورت رایگان و تنها یکبار از سمت ایران هاست مقدور خواهد بود.
 از طریق ورود به کنترل پنل دامنه ها در هگزانتمی توانید ثبت نام سرورهای اختصاصی خود را انجام دهید.
 
پس از ورود به پنل ، از منوی سمت چپ ، قسمت Domain Names با کلیک بر روی  نام دامنه خود از بخش Name server ، نام سرورهای تنظیم شده بر روی دامنه را خواهید دید و با کلیک بر روی دکمه Nameserver Hosts، قسمت ثبت نام سرورهای اختصاصی قابل دسترس و مشاهده خواهد شد.
 
 
تصویر شماره 3
 
سپس می توانید نام سرورهای اختصاصی با IP سرور را در این بخش اضافه نموده و با انتخاب گزینه New Hostname  رکوردهای DNS دامنه (child Hosts) را به این بخش اضافه نمایید .
 
 
تصویر شماره4
 
 
در غیراینصورت کافیست نام سرورهای  اختصاصی خود را با نام سرویس و IP  سرور به دپارتمان خدمات دامین ایران هاست ارائه دهد تا ثبت DNS های  اختصاصی طبق روال مجموعه ، توسط کارشناسان بخش خدمات دامین ایران هاست برای شما  انجام شود.