نحوه ی انجام تغییر whois و سایردرخواست های مرتبط با دامنه های موجود در پنل Resello

نحوه ی انجام تغییر whois و سایردرخواست های مرتبط با دامنه های موجود در پنل Resello
1.بر روی لینک زیر کلیک کنید
2. بر روی آیکن forgot password کلیک کنید و ایمیل .................. را که اکانت  reselloبا آن آدرس  ایجاد شده را وارد کنید و گزینه ی send  را انتخاب کنید.
 
3.در ایمیل ارسال شده به ایمیل مشتری که مطابق با ایمیل موجود در نام کاربری ،لینکی ارائه می شود که با کلیک بر روی آن نیاز به 2 مرتبه وارد نمودن پسورد مورد نظر مشتری است.
4. پس از وارد شدن به کنترل پنل توسط لینک http://domaincp.iranhost.com/ca/login و پسوردی که تنظیم شده است بر روی گزینه ی profile  کلیک کرده سپس در قسمت contacts گزینه ی update  را انتخاب و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید و سپس تغییرات را save  فرمایید.
5.سایر تغییرات مورد نیاز بر روی دامنه از طریق انتخاب گزینه یProducts و انتخاب گزینه Domain و سپس کلیک بر روی نام دامنه ی مورد نظر قابل اعمال است.