رضایت نامه حذف سرویس منقضی- کاربری شرکتی

 

مشترک گرامی در صورتیکه مایل به حذف سرویس میزبانی منقضی خود در کاربری ایران هاست پیش از 30 روز سپری شده از  انقضای آن
می باشید.
ابتدا از تمامی اطلاعات موجود بر روی سرویس فعالی خود بکاپ تهیه نمایید و دامنه اصلی میزبانی را حذف نمایید و سپس درخواست خود را در سریرگ شرکت/ سازمان (مالک فعلی پرتال کاربری ایران هاست ) نوشته و به دپارتمان مالی ارسال نمایید.
 
متن درخواست به شرح زیر است :
 
"شرکت ............. رضایت خود را مبنی بر حذف کامل سرویس میزبانی ......... متعلق به دامنه .......، جهت ایجاد سرویس..... اعلام می دارد و همچنین مسئولیت هر گونه شکایت در رابطه با حذف دیتاهای روی این سرور یا عدم نمایش این وب سایت را به عهده می گیرد." 

 

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال جناب آقای/سرکار خانم..........، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 

لازم به ذکراست در صورت عدم دسترسی به نماینده ، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان ( حق امضادارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.

 

 

لینک های مرتبط 

روش backup گیری از وب در سرویس 2008

 روش backup گیری از وب در سرویس 2003
  روش بکاپ گیری از دیتابیس در سرویس ها
  روش بکاپ گیری از ایمیل

 

لینک راهنمای حذف دامین اصلی  در 2003

لینک راهنمای حذف دامین اصلی  در 2008و ایران