رضایت نامه حذف سرویس منقضی- کاربری شخصی

 

مشترک گرامی در صورتیکه مایل به حذف سرویس میزبانی منقضی خود در کاربری ایران هاست پیش از 30 روز سپری شده از  انقضای آن می باشید.
ابتدا از تمامی اطلاعات موجود بر روی سرویس فعال خود بکاپ تهیه نمایید و  دامنه اصلی میزبانی را حذف نمایید.
درخواست خود را ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی جناب آقای / سرکار خانم(مالک فعلی پرتال کاربری ایران هاست ) نوشته و به دپارتمان  فروش ارسال نمایید.
 
متن درخواست به شرح زیر است :
اینجانب............ رضایت خود را مبنی بر حذف کامل سرویس میزبانی ......... متعلق به دامنه .......، جهت ایجاد سرویس..... اعلام می دارم و همچنین مسئولیت هر گونه شکایت در رابطه با حذف دیتاهای روی این سرور یا عدم نمایش این وب سایت را به عهده می گیرم." 

نام ، تاریخ و امضا "