چگونه می توان مورد fatal error 9001 و قابلیت autoclose را بررسی نمود؟

 

در مواقعی که وبسایت query به دیتابیس ارسال میکند و بالطبع پاسخی از دیتابیس به سمت وبسایت باید ارسال شود، به جای کارکرد نرمال دیتابیس صفحه خطایی مشابه عکس زیر مشاهده میگردد:
 
 
همچنین پیغام خطایی با کد 9001، در هنگام بکاپ گیری یا truncate-shrink نیز در sql web manager دریافت میگردد.
دلیل خطای مذکور، فعال بودن قابلیت autoclose در دیتابیس sql server  مورد استفاده شما میباشد.برای غیر فعال نمودن autoclose پس از بارگزاری دیتابیس در sql server management studio با ورود به properties دیتابیس مذکور، مقدار autoclose را برابر با false قرار دهید:
 
 
همچنین query هایی نیز برای یافتن دیتابیسهای autoclose=on  و غیر فعال نمودن این قابلیت در sql server management studio در زیر ارائه میگردد:
 
یافتن دیتابیس:
 
 
غیر فعالسازی :
 
 
پس از غیر فعال نمودن auto close نسبت گرفتن خروجی دیتابیس از sql server management studio و سپس restore آن بر روی سرویس میزبانی خود در ایران هاست اقدام نمایید.