چگونه می توان از کاراکتر فارسی (Unicode Aliases) در Joomla استفاده نمود؟

در جوملا جهت آدرس دهی فارسی به مطالب سایت (منوها و مطالب و غیره) می بایست طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

 • این مراحل برای جوملا نسخه 3.3.6 می باشد، اما قابل استفاده در ورژن های دیگر این سیستم مدیریت محتوا می باشد.
در مرحله اول می بایست این قابلیت را در بخش مدیریت جوملا فعال نمایید بدین منظور طبق مراحل زیر اقدام می نمایید:
 1. به قسمت مدیریت جوملا لاگین نمایید و سپس وارد قسمت Global Configuration شوید.
 1. سپس در قسمت SEO Settings گزینه های Search Engine Friendly URLs - Use URL rewriting - Unicode Aliases را به Yes تغییر دهید.
در مرحله بعد  می بایست Rule های  URL  Rewrite مربوط به جوملا را در سرویس هاست خود فعال سازید. بدین منظور طبق راهنمای زیر وارد کنترپنل خود می شوید:
سرویس های 2008 & 2012:
سرویس 2003:
پس از ورود به کنترپنل سرویس خود، وارد بخش File Manager  شوید. در اینجا به شاخه wwwroot وب سایت تحت جوملای خود رفته و فایل web.config.txt را پیدا کنید.
در این مرحله می بایست فایل web.config.txt  را به نام web.config تغییر نام دهید. بدین منظور ابتدا اقدام به حذف و یا تغییر نام فایل web.config فعلی نموده و سپس فایل txt را به web.config تغییر نام دهید.
در این مرحله می بایست تغییراتی را در Rule های پیش فرض جوملا اعمال نمایید. بدین منظور فایل web.config را باز نموده و طبق کد زیر Rule شماره 2 را ویرایش کنید.
<rule name="Joomla! Rule 2">
   <match url="(.*)" ignoreCase="false" />
     <conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false">
        <add input="{URL}" pattern="^/index.php" negate="true" />
        <add input="{URL}" pattern="/component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$" />
        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
     </conditions>
    <action type="Rewrite" url="index.php?requesturi={URL}" />
</rule>
 
 • تنها مقدار URL تگ action type تغییر می کند.
حال می بایست کد زیر را در فایل index.php سیستم مدیرمحتوای جوملای خود پس از تگ باز شده <?php اضافه نمایید.
$_SERVER['REQUEST_URI'] = $_GET['requesturi'];
 
 
از این پس Aliases های فارسی اعمال شده بر روی محتوای وب سایت جوملای شما به درستی بارگذاری می شوند.