چگونه می توان دامنه ای را به یک فولدر خاص در وب سایت دیگری هدایت (Redirect) نمود؟

ریدایرکت دامنه به یک فولدر خاص در وب سایت دیگر

در سرویس های 2008 و 2012:

ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain.com ( به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران، و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست شوید.

روش اول – استفاده از قابلیت Redirection to URL در بخش Websites کنترپنل

* این روش تنها در سرویس های 2008 و 2012 و پلان های P6 به بالا امکان پذیر می باشد.

ابتدا بایستی نسبت به ایجاد دامنه ای که می خواهید به دامنه دیگر ریدایرکت (Redirect) شود اقدام نمایید.

جهت مشاهده ی نحوه ی ایجاد دامنه به این راهنما مراجعه نمایید.

سپس نسبت به ایجاد وب سایت برای دامنه مذکور اقدام نمایید.

جهت مشاهده ی نحوه ی ایجاد وب سایت به این راهنما مراجعه نمایید.

در مرحله ی بعد در صفحه اصلی کنترل پنل WSP با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن WEB و انتخاب گزینه Websites ، در پنجره باز شده روی دامنه خود کلیک کنید. سپس در صفحه ی موجود با انتخاب گزینه ی  Redirection to URL آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.

نهایتا گزینه ی update موجود در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

 

روش دوم – استفاده از کد URL rewrite

ابتدا بایستی دامنه ای که می خواهید به دامنه اصلی redirect شود را به عنوان دامنه جانشین (Domain Alias) دامنه اصلی ایجاد نمایید.

جهت مشاهده ی نحوه ی ایجاد دامنه ی جانشین به این راهنما مراجعه نمایید.

در مرحله ی بعد گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس بر روی فولدری که به نام دامنه شما وجود دارد کلیک کنید.در صفحه ی باز شده فلدر wwwroot را انتخاب نمایید ، فایل web.config که قصد اعمال تغییرات در آن را دارید در این قسمت قرار می گیرد.با انتخاب گزینه ی  در کنار فایل web.config محتویات این فایل به نمایش در خواهند آمد.

سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر و بین دو تگ"<system.webServer >و "</system.webServer >" وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید.

 
    <system.webServer>    
<rewrite>          
            <rules>          
            <rule name="Redirection" stopProcessing="true">          
            <match url="(.*)" />         
            <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false">          
      <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain.com" />          
              <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain.com" />          
            </conditions>          
          <action type="Redirect" url="http://newdomain.com/folder" />           
         </rule>           
       </rules>            
      </rewrite>            
    </system.webServer>     
 

توجه فرمایید که در تمامی خطوط به جای olddomain.com نام دامنه ای که قصد ریدایرکت کردن آن را دارید و در قسمت newdomain.com/folder آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.

نکته : در صورتی که تمایل دارید ترافیک اصلی وب سایت به یکی از پوشه های موجود در وب سایت هدایت شود و با عبارت دیگر اطلاعات وب سایت از داخل یکی از پوشه ها بارگزاری شود ، در هر دو قسمت olddomain.com و newdomain.com نام دامنه ی اصلی خود را وارد نمایید.

 

در سرویس های 2003 :

ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain (به جایyourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید) یا آدرس cp.iranhost.com و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

روش اول – استفاده از قابلیت Redirection to URL در بخش Websites کنترپنل

* این روش تنها در سرویس های 2003 و پلان های P7 به بالا امکان پذیر می باشد.

ابتدا بایستی نسبت به ایجاد دامنه ای که می خواهید به دامنه دیگر ریدایرکت (Redirect) شود اقدام نمایید.

جهت مشاهده ی نحوه ی ایجاد دامنه به این راهنما مراجعه نمایید.

در مرحله ی بعد در صفحه ی اصلی   گزینه ی domain را انتخاب نمایید.سپس در صفحه ی باز شده بر روی نام وب سایت خود کلیک کنید. سپس در صفحه ی موجود و در کادر Web Forwarding URL آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.

نهایتا گزینه ی save موجود در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

 

روش دوم – استفاده از کد URL rewrite

ابتدا بایستی دامنه ای که می خواهید به دامنه اصلی redirect شود را به عنوان دامنه جانشین (Domain Alias) دامنه اصلی ایجاد نمایید.

جهت مشاهده ی نحوه ی ایجاد دامنه ی جانشین به این راهنما مراجعه نمایید.

در مرحله ی بعد در صفحه ی اصلی گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید.سپس در صفحه ی باز شده گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس وارد فلدر wwwroot شوید.فایل web.config که قصد اعمال تغییرات در آن را دارید در این قسمت قرار می گیرد.با انتخاب این فایل محتویات آن به نمایش در خواهند آمد.

سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر و بین دو تگ"<system.webServer >و "</system.webServer >" وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید.

 
    <system.webServer>    
<rewrite>          
            <rules>          
            <rule name="Redirection" stopProcessing="true">          
            <match url="(.*)" />         
            <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false">          
      <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain.com" />          
              <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain.com" />          
            </conditions>          
          <action type="Redirect" url="http://newdomain.com/folder" />           
         </rule>           
       </rules>            
      </rewrite>            
    </system.webServer>     
 

توجه فرمایید که در تمامی خطوط به جای olddomain.com نام دامنه ای که قصد ریدایرکت کردن آن را دارید و در قسمت newdomain.com/folder آدرس پوشه ی مدنظر خود در وب سایت مقصد را وارد نمایید.

نکته : در صورتی که تمایل دارید ترافیک اصلی وب سایت به یکی از پوشه های موجود در وب سایت هدایت شود و با عبارت دیگر اطلاعات وب سایت از داخل یکی از پوشه ها بارگزاری شود ، در هر دو قسمت olddomain.com و newdomain.com نام دامنه ی اصلی خود را وارد نمایید.