چگونه می توان به یک فایل یا فلدری خاص دسترسی write اعطاء نمود؟

برای اعطای دسترسی Write به فایلها و فلدرهای در مرحله اول می بایست وارد کنترپنل سرویس خود شوید. بدین منظور طبق راهنمای زیر به کنترل پنل Login نمایید.

http://support.iranhost.com/kb/a295/article.aspx

در صفحه اصلی کنترپنل بر روی File Manager کلیک نمایید.

 

در File Manager به مسیر پوشه ای که می خواهید دسترسی آن را تغییر دهید رفته و بر روی آیکون قفل کلیک نمایید

سپس در پنجره باز شده بر روی تیک گزینه Write مربوط به دامنه خود کلیک نموده و گزینه را کلیک نمایید. همچنین در صورتیکه می خواهید این دسترسی ها بر روی تمام فایل ها و فولدر های موجود در پوشه مورد نظر نیز اعمال گردند بر روی تیک گزینه Replace all permissions on child objects کلیک نمایید و در آخر بر روی گزینه Set permissions کلیک نمایید.

لازم به ذکر است هیچ گاه تیک های روبروی Network Service را انتخاب نکنید.