چگونه می توان دیتابیس SQL Server را با Management Studio مستقیم Restore نمود؟

آموزش گام به گام بازگردانی دیتابیس در sql server

آموزش Restore کردن دیتابیس MSSQL روی سرویس های اختصاصی و اختصاصی مجازی


نحوه Restore دیتابیس از طریقMicrosoft SQL Server Management Studio


جهت امنیت بیشتر اطلاعات وب سایت، توصیه می گردد نسخه پشتیبان دیتابیس سایت خود را نگهداری کنید تا در مواقع لزوم این اطلاعات بر روی دیتابیس بازیابی گردد. یکی از راه هایی که برای Restore نمودن دیتابیس وجود دارد استفاده از برنامه Microsoft SQL Server Management Studio  می باشد.


جهت Restore دیتابیس، می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

جهت Restore دیتابیس، پس از ورود به برنامه  SQL management Studio، بر روی گزینه Database کلیک نمائید.


بر روی دیتابیس مورد نظر راست کلیک نموده و از لیست موجود بر روی گزینه Restore Database کلیک کنید.

گزینه From Device را انتخاب نمائید.

جهت انتخاب مسیر قرار گرفتن فایل Backup، روی این گزینه کلیک نمائید.سپس بر روی گزینه Add کلیک نمائید.


در این قسمت، مسیری که فایل پشتیبان دیتابیس را روی آن ذخیره نموده اید، انتخاب نمائید.

اگر فایل خود را مشاهده نمی کنید جهت نمایش کلیه فایل ها، گزینه All Files را انتخاب نمائید.

از لیست موجود نسخه فایل Backup دیتابیس را انتخاب نمائید.

بر روی گزینه OK کلیک نمائید.

در این قسمت مسیر فایل انتخابی قابل مشاهده می باشد.

بر روی گزینه OK کلیک نمائید.


در قسمت مشخص شده، فایل پشتیبان Database را انتخاب نمائید.

بر روی گزینه Option کلیک نمائید.


با توجه به اینکه قبلا، بر روی نرم افزار Management Studio دیتابیس را ایجاد نموده اید، گزینه Overwrite the existing database را انتخاب نمائید تا فایل بکاپ جایگزین اطلاعات دیتابیس فعلی گردد.

در این قسمت دقت نمایید مسیر فیزیکی فایل های MDF و LDF دیتابیس به درستی تعیین شده باشند.چرا که فایل بکاپ مورد نظر جهت ریستور، دقیقا بر روی همان مسیر فیزیکی که در تصویر مشاهده می نمائید بازگردانی خواهد شد.

نکته: این مسیر میبایست در سیستم لوکال وجود داشته باشد و در صورت عدم تطابق، به مسیر قرار گرفتن فایلهای MDF و LDF دیتابیس ایجاد شده در سیستم داخلی، تغییر یابد.


بر روی گزینه OK کلیک نمائید.

سپس پنجره انجام پروسه بازگردانی دیتابیس را مشاهده میکنید.


اگر تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید، پیغام موفقیت آمیز زیر را مشاهده می نمائید.