مقایسه SQL Server ورژن 2008 و 2012

بطور کلی تفاوت های زیادی بین دو سرور دیتابیس SQL Server 2008  و  SQL Server 2012 می باشد. این تفاوت ها از بازنگری در قابلیت های پیشین و اضافه نمودن قابلیت های جدید ناشی می شود. فهرستی از قابلیت های اضافه شده در SQL server 2012 به شرح زیر می باشد:

Windows Server Core:

این قابلیت امکان نصب SQL Server بدون نیاز به نصب رابط کاربری آن را ممکن می سازد. در این روش به دلیل عدم نصب رابط کاربری، منابع کمتری استفاده خواهد شد.

Always On:

این قابلیت برای جلو گیری از عدم دسترس دیتابیس در برابر بروز مشکل های مختلف به وجود آمده بدین صورت که هر دیتابیس به مجموعه ای از دیتابیس ها که هر کداک بصورت جداگانه میزبانی می شود تبدیل می شود شامل یک دیتابیس اصلی و یک تا هشت دیتابیس ثانویه که این دیتابیس ها با هم در ارتباط بوده و از طریق بررسی Transaction Log اطلاعاتشان را با هم Sync می کنند و بروز مشکل در هر دیتابیس باعث عدم دسترسی دیتابیس اصلی نخواهد شد.

Column Store Indexes:

نوع جدیدی از Indexing اطلاعات می باشد که سرعت جستجو داده ها را افزایش می دهد. با این الگوریتم جدید Query ها سریع تر به جواب خواهند رسید. از طرفی دیگر استفاده از این روش باعث صرفه جویی در استفاده از منابع سرور نیز خواهد شد.

User-Defined Server Roles:

این قابلیت در SQL Server 2008 نیز موجود بوده اما در ورژن جدید ارتقا یافته و امکاناتی نظیر امکان مدیریت متمرکز تمامی دیتابیس ها بصورت یکجا وجود دارد به عنوان مثال می توان یک یک دسترسی خاص را برای یک کاربر در نظر گرفت به گونه ای که این Role در تمامی دیتابیس ها اعمال شود.

Enhanced Auditing Features:

این قابلیت بخش Auditing سرور دیتابیس را کاملا متحول نموده و امکان اعمال تغییرات در تنظیمات تهیه log را میسر می سازد. در این قابلیت شما می توانید تنظیم کنید چه جزئیاتی در log دیتابیس ذخیره گردد.

Distributed Replay:

قابلیت Distributed Replay ممکن می سازد تا انجام یک کار سنگین از طریق چندین کامپیوتر انجام شود به صورتی که بار کاری بین این چند کامپیوتر توزیع شوند.

Data Quality Services:

با استفاده از Data Quality Services می‌توان از صحت داده‌ها اطمینان حاصل کرد، این ابزار با استفاده از الگوهای پیچیده‌ی موجود به ویرایش و حذف داده‌های نامعتبر می‌پردازد .

Transact-SQL:

در SQL Server 2012  توابعی مانند Parse، TRY_PARSE، TRY_CONVERT و TRY_PARSE اضافه شده و توابعی متنند CONCATE و FORMAT بهینه سازی گردیده.

Sequences:

یک نوع داده می باشد که جایگزین نوع داده ای identity شده. این نوع داده وضیفه تولید سری های پشت سر هم را به عهده دارد. شما می توانید دلیل این تغییر را در لینک زیر ملاحظه فرمایید:

http://support.iranhost.com/kb/a1067/identity-sql-server-2012-1000.aspx