چگونه می توان دامنه ای را به دامنه ای دیگر هدایت (Redirect) نمود؟

برای هدایت بازدید کنندگان دامنه ای به دامنه دیگر می توان به دو روش اقدام نمود.

بدین منظور ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain.com ( به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران، و با وارد نمودن نام کاربری ورمز عبور مربوطه (که برای شما ایمیل شده است) می توانید وارد کنترل پنل هاست شوید.


روش اول – استفاده از قابلیت Redirection to URL در بخش Websites کنترپنل

* این روش تنها در سرویس های 2008 و 2012 پلان های P6 به بالا امکان پذیر می باشد.

اقدام به ایجاد دامنه ای که می خواهید به دامنه دیگر ریدایرکت (Redirect) شود نمایید. طریقه ایجاد دامنه را می توانید در این مقاله دانش نامه بیابید:

http://www.support.iranhost.com/kb/a374/article.aspx?KBSearchID=30154

پس ایجاد دامنه خود وارد قسمت Websites می شوید و اقدام به ایجاد یک وب سایت برای دامنه مذکور می نمایید. طریقه ایجاد وب سایت را می توانید در این مقاله دانش نامه بیابید:

http://www.support.iranhost.com/kb/a378/article.aspx?KBSearchID=30156

حال وارد بخش تنظیمات وب سایت ایجاد شده می شویم، بدین منظور ابتدا بر روی Websites در صفحه اصلی کنترل پنل کلیک نمایید.

سپس از لیست وب سایت ها سایتی را که می خواهید به دامنه ای دیگر هدایت شود را انتخاب کنید.

در این مرحله بر روی تیک گزینه Redirection to URL کلیک نمایید و پس از بارگذاری مجدد صفحه مرورگر، آدرس دامنه ای که می خواهید این دامنه به سمت آن هدایت شود را وارد نمایید.


روش دوم – استفاده از کد URL rewrite

در این روش می بایست دامنه هایی که می خواهید به دامنه اصلی هدایت شوند را به عنوان دامنه جانشین (Domain Alias) دامنه اصلی ایجاد نمایید. طریقه ایجاد دامنه جانشین را می توانید در این مقاله دانش نامه بیابید:

سرویس های 2008 & 2012 –

http://www.support.iranhost.com/kb/a452/domain-alias.aspx

سرویس های 2003 –

http://www.support.iranhost.com/kb/a350/article.aspx

سپس می بایست کد Redirection که در ادامه مقاله ذکر شده را در فایل web.config سایتی که می خواهید دامنه ها به ان هدایت شود اضافه نمایید.

برای دسترسی به فایل web.config سایت خود، در صفحه اصلی کنترپنل بر روی File Manager کلیک می نماییم.

سپس در این صفحه دامنه مورد نظر خود را انتخاب می کنید.

در این صفحه بر روی wwwroot کلیک می نماییم.

در این صفحه فایل web.config را پیدا کرده و بر روی ویرایش کد آن کلیک می نماییم.

سپس کد زیر را در web.config وارد می نماییم.

<configuration>
  <system.webServer>   
<rewrite>      
      <rules>          
      <rule name="Redirection" stopProcessing="true">                
      <match url="(.*)" />     
      <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false">      
   <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain.com" />      
       <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain.com" />      
      </conditions>      
     <action type="Redirect" url="http://yourdomain.com" />      
     </rule>      
    </rules>       
   </rewrite>       
  </system.webServer>   
</configuration>

دقت داشته باشید به جای olddomain.com می بایست نام دامنه ای که می خواهید آدرس ان منتقل شود (دامنه هایی که به عنوان دامنه جانشین ایجاد نمودید) را وارد نمایید و در yourdomain.com نام دامنه اصلی خود را وارد نمایید.

برای دانلود کد در قالب فایل txt از لینک زیر استفاده نمایید:

coding.txt

اگر می خواهید چندین دامنه را Redirect نمایید می بایست

   <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain.com" />      
       <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain.com" />      

این دو خط را به ازای هر دامنه به کد خود اضافه نمایید.

به صورت مثال:

   <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain.com" />      
       <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain.com" />      
   <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="olddomain2.com" />      
       <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.olddomain2.com" />      
 
 
می توان به صورت نمونه کد زیر را برای سروس هایی که چند دامنه را می خواهند فوروارد کنند قرار داد:
 
<rule name="Redirect http://old to http://www.your HTTP" patternSyntax="ECMAScript" stopProcessing="true">
          <match url=".*"></match>
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^old$"></add>
            <add input="{HTTPS}" pattern="off"></add>
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="http://www.your/{R:0}" redirectType="Permanent" appendQueryString="true"></action>
        </rule>