چگونه می توان AWstats را به WSP متصل نمود؟

 

در صورتی که مطابق این مقاله ، Awstats را نصب کرده اید ، با این راهنما می توانید آن را به Websitepanel متصل نمایید :

 

ابتدا برای اتصال Websitepanel و Awstats در سرور مربوطه فایلی با نام template.conf در میسر c:\inetpub\wwwroot\awstats\cgi-bin ایجاد نموده سپس محتوای فایل awstats.model.conf را در آن جایگذاری نمایید.

موارد زیر در فایل template.conf باید اصلاح شود :

LogFormat = "%time2 %other %other %other %method %url %other %other %logname %host %other %ua %other %referer %other %code %other %other %bytesd %other %other"
AllowFullYearView=3
AllowToUpdateStatsFromBrowser=0
UseFramesWhenCGI=1
LogFile="[LOGS_FOLDER]\ex%YY-3%MM-3%DD-3.log"
DirData="%SYSTEMDRIVE%\AWStats\data"
SiteDomain="[DOMAIN_NAME]"
HostAliases=[DOMAIN_ALIASES]
پس از اصلاح موارد بالا یک فایل دیگر با نام awstats.[DOMAIN_NAME].conf نیز ایجاد و همین محتوا را در این فایل نیز کپی نمایید .
 
حال با اکانت serveradmin به کنترل پنل WSP لاگین نموده سپس به سربرگ configuration-->server رفته و بر روی My Server کلیک نمایید.
 در بخش Services  و مقابل گزینه Statistics بر روی add کلیک کنید.
 
 
حال در صفحه لود شده در بخش Service name گزینه AWStats Statistics Service را انتخاب و دکمه add service را بزنید.
 
 
 Service setting را بدین صورت تنظیم نمایید:
 

در صورتی که نصب Awstats را با راهنمای پیشین انجام داده باشید ، پس از ذخیره تنظیمات بالا ، Awstats باید به درستی پیکربندی شده باشد و پس از 24 ساعت آمار وبسایت خود را مشاهده کنید.