برخی از پر کاربرد ترین رکورد های DNS

در این مقاله مشخصات برخی از پرکاربرد ترین رکورد های  DNS ارائه شده است.

 
 
کاربرد
نوع رکورد
 
 A
174.142.214.47
این رکورد ip v4 32bit را باز میگرداند.
معمولا برای تنظیم IP روی نام دامنه  مورد استفاده قرار میگیرد
 
A
1
Iranhost.com
AAAA
 
2a00:1450:4013:c00::69
این رکورد Ip v6  128bit  را باز می گرداند .معمولا برای تنظیم IP روی نام دامنه مورد استفاده قرار می گیرد
 
AAAA
2
Mx: mail.iranhost.com
 
آدرس میل سرور و درجه ی اولویت هریک (در صورتی که بیش از 1 میل سرور داشته باشیم) را مشخص می نماید.  
 
MX
3
ns81.iranhost.com. [67.205.77.65]
آدرس نیم سروری که به درخواست کاربر پاسخ می دهد را مشخص می کند
 
NS
4
IranHost.com
TXT
 “Hosting Site."
معمولا از این رکورد برای اضافه کردن اطلاعاتی که توسط دیگران خوانده شود، استفاده می گردد
یک متن که توسط انسان خوانده شود. این متن معمولا اطلاعات کمکی برای رفع ارور های احتمالی ست. همچنین برهی رکورد های امنیتی مانند SPF در این قالب اضافه می شوند.
 
TXT
5
www.IranHost.com
CNAME
 Iranhost.com
 
تنظیم دامنه ی جانشین برای دامنه اصلی
 
CNAMe
6
 
این رکورد یک رکورد عمومی است که برای سرویس ها و پروتکل های جدید استفاده میشود و محل سرویس را مشخص می کند. 
 
SRV
7
174.142.214.47
PTR
Iranhost.com
رکوردی امنیتی است که جهت احراز هویت یک دامنه ایجاد می شود. از طریق این رکورد مشخص می شود که آیا آی پی اعلام شده ، مربوط به دامنه اعلام شده هست یا خیر.
PTR
8