چگونه می توان رمز عبور کاربری administrator ویندوز را از کنترل پنل WSP تغییر داد؟

تغییر پسورد ریموت سرویس های اختصاصی مجازی از طریق کنترل پنل WSP

در صورتی که سرویس اختصاصی مجازی شما در کانادا است از طریق آدرسwsp.iranhost.com  و در صورتی که سرویس داخل ایران است از طریق آدرس ircp.iranhost.com و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

 
در صفحه اصلی کنترل پنل WSP با انتخاب گزینه Virtual Private Servers به بخش مدیریت سرور مجازی وارد شوید.
 
 
 
 
در صفحه ی جاری بر روی نام سرور اختصاصی مجازی خود کلیک نمایید:
 
 
به سربرگ Configuration  مراجعه کنید.
 
 
سپس گزینه ی change  را در مقابل گزینه ی administrator password انتخاب نمایید:
 
 
در نهایت در صفحه ی جاری می توانید نسبت به تغییر رمز ریموت به سرور اقدام نماید:
 
 
 
نکته : تنها در صورتی که سرور اختصاصی مجازی شما روشن باشد تغییرات فوق اعمال شده و پسورد ریموت به سرور تغییر خواهد کرد.