تفاوت نسخه های Web Edition و Standard ویندوز سرور 2008 R2 و ویندوز سرور 2012

تفاوت عمده این دو نسخه در تعداد رل (نقش) های سروری که می توانند به عهده بگیرند می باشد، اگر از سرور خود کارکرهای تحت شبکه ای خاص را خواستار نبوده و فقط قصد میزبانی وب سایت ها و سرویس های تحت وب را دارید، نسخه   Web Edition پاسخ کار شما را خواهد داد و نیازی به نسخه استاندارد نخواهید داشت. در زیر لیست کامل امکانات پشتیبانی شده توسط این دو نسخه ارائه شده است.  

نقش ( رل)
Web
Standard
 
 
 
Active Directory Certificate services
-
X
Active Directory Domain Services
-
X
Active Directory Federation Services
-
-
Active Directory Lightweight Directory Services
-
X
Active Directory Rights Management Services
-
X
Application Server
-
X
DHCP Server
-
X
DNS Server
X
X
Fax Server
-
X
File Services
-
X
Hyper-V
-
X
Network Policy and Access Services
-
X
Print and Document Services
-
X
Remote Desktop Services
-
X
Web Services(IIS)
X
X
Windows Deployment Services
-
X
Windows Server Update Services(WSUS)
-
X
 
تفاوت عمده این چهار نسخه در سرور 2012 تعداد رل (نقش) های سروری که می توانند به عهده بگیرند می باشد، در زیر لیست کامل امکانات پشتیبانی شده توسط این چهار نسخه در سرور 2012نسخه ارائه شده است.
 
Server role
Datacenter/Standard
Essentials
Foundation
AD Certificate Services
X
Automatically Installed/Configured (1)
Partial/Limited (1)
AD Domain Services
X
Automatically Installed/Configured (2)
X (3)
AD Federation Services
X
X
X
AD Lightweight Directory Services
X
X
X
AD Rights Management Services (4)
X (4)
X (4)
X (4)
Application Server
X
X
X
DHCP Server
X
X
X
DNS Server
X
Automatically Installed/Configured
X
Fax Server
X
X
X
File Services
X
Automatically Installed/Configured (5)
Partial/Limited (5)
Hyper-V
X
-
-
Network Policy & Access Services
X
Automatically Installed/Configured
Partial/Limited
Print & Document Services
X
X
X
Remote Access
X
Automatically Installed/Configured (6)
limitiert (6)
Remote Desktop Services (7)
X (7)
- (7)(8)
Partial/Limited (7)(9)
UDDI Services
X
X
X
Web Server (IIS)
X
Automatically Installed/Configured
X
Windows Deploy Services
X
X
X
Windows Server Update Services
X
-
-
 
در جدول زیر میزان استفاده از منابع هرکدام از نسخه های سرور 2012 را به تفکیک مشاهده می نمایید.نسخه Foundation مناسب برای کسانی است که به دنبال یک سرویس مقرون به صرفه از نظر اقتصادی می باشند.نسخه Essentials مناسب برای شرکت های کوچک با تعداد پایینی کلاینت می باشد.نسخه Standard  مناسب برای محیط هایی است که از قابلیت مجازی سازی استفاده ای نمی برند و یا استفاده کمی از مجازی سازی در سازمان خود دارند و در نهایت نسخه Datacenter  مناسب برای شرکت ها و سازمان هایی است که از قابلیت های مجازی سازی و رایانش ابری حداکثر استفاده را می برند
 
Edition
Ideal for...
High level feature-comparision
Licensing model
Memory limits[2]
Pricing
Foundation
Cost-efficient allround server
Essential server functionality without virtualization rights
Server (Limited to 15 users)
32 GB RAM
See Microsoft Software in the Thomas-Krenn web shop.
Essentials
Environments in small companies
Essential server functionality without virtualization rights
Server (Limited to 25 users)
64 GB RAM
Standard
Non-virtualized or lightly virtualized environments
All features, with two virtual instances
Processor + CAL*
4 TB RAM
Datacenter
Highly-virtualized private cloud environments
All features, with unlimited virtual instances
Processor + CAL*
4 TB RAM
 
در جدول زیر می توانیدمقایسه سایر ویژگی های 4 نسخه ارایه شده برای ویندوز سرور 2012 را مشاهده نمایید
 
Feature
Datacenter / Standard
Essentials
Foundation
BranchCache
X
X
X
User Interfaces and Infrastructure (Server Core)
X
-
-
Server Manager
X
X
X
Windows Power Shell
X
X
X
 
در جول زیر حداقل منابع لازم جهت نصب ویندوز سرور 2012 را مشاهده می کنید.تمامی سیستم های عامل جهت نصب نیاز به حداقل منابع سخت افزاری لازم می باشند تا بتوانند اهداف مورد نظر خود را دنبال کنند حال هرچه قدر که سخت افزاری را که برای سیستم عامل های سروری مورد استفاده قرار می دهید بالاتر باشد در نتیجه عملکرد سیستم عامل های سروری نیز به مراتب افزایش خواهد یافت
 
Description
Requirements
CPU architecture
                                                                        x64
CPU clock rate
                                                                    1,4 GHz
RAM
                                                                    512 MB
Disc capacity
                                                                     32 GB *