چرا در ارسال ایمیل به یک دامنه خاص، خطای 550 failed to meet SPF requirements دریافت می کنم؟

این خطا در نرم افزار های ایمیل عموما به دو دلیل دریافت می شود.

 
در اکثر نرم افزار های ایمیل، در صورت عدم وجود رکورد SPF در DNS Zone ارسال کننده، Spam Score ایمیل به شدت افزایش می یابد و با توجه به سیاست های امنیتی میل سرور دریافت کننده، این ایمیل Reject و یا Marked as Spam می شود. در سرویس های ایران هاست، با توجه به ایجاد این رکورد به صورت پیش فرض برای تمامی دامنه ها، این مشکل ایجاد نمی شود.
 
  • عدم حضور دامنه ارسال کننده در Approved List میل سرور دریافت کننده
در برخی نرم افزار های میل،  دامنه های مورد اعتماد دربافت کننده در قالب یک لیست با نام Approved List ، Trusted Senders و... وجود دارد که این لیست با توجه به سیاست های امنیتی قابل ویرایش به صورتی خودکار و غیر خودکار است. در صورت اعمال شدن این سیاست در میل سرور دریافت کننده و عدم حضور نام دامنه ارسال کننده در این لیست، خطای مشابه دریافت شده و ایمیل Reject و یا Marked as Spam می شود. در چنین شرایطی جهت برطرف شدن این مشکل، مورد می بایست با طرف دریافت کننده در میان گذاشته شود تا تغییراتی در سیاست های امنیتی میل سرور اتخاذ شده و یا نام دامنه ارسال کننده در Approved List قرار گیرد.