ارسال ایمیل متعدد و ویروس‌گونه به آدرس ایمیل
Problem reported by seyed shahab hashemi dolatabadi - 10/22/2023 at 12:55 AM
Submitted
درود
احتمالا به دلیل هک شدن ایمیل فوق، امکان ارسال ایمیل‌های متعدد ویروس‌گونه به آدرس ایمیل فوق فراهم شده. لذا خواهشمند است امکان استفاده از ایمیل فوق را برای شرکت فراهم نمایید و در صورات امکان تدبیری برای جلوگیری مجدد از بروز مشکل پیش‌آمده بیندیشید.
سپاس
سید شهاب هاشمی دولت‌آبادی

Reply to Thread