ثبت فاکتور در سامانه مودیان
Question asked by amin ramezani - 5/28/2023 at 9:22 AM
Unanswered
باسلام و احترام
با توجه به قوانین جدید مالیاتی در خصوص سامانه مودیان،از چه زمانی در سامانه ثبت مینمایید؟
زیرا فاکتور و پیش فاکتور را شرکت ما بصورت کاغذ تحویل نمیگیرد

Reply to Thread