تمدید بیش از مد مجاز امکان پذیر نیست !
Problem reported by shahriar mohajer - 8/22/2022 at 1:03 AM
Submitted
سلام،
سرویس هاست  .global  وبسایت ما در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ منقضی میشود ولیکن چندین بار جهت تمدید به وبسایت مراجعه نمودیم  و بعد از زدن دکمه تمدید با پیام “تمدید بیش از حد مجاز امکان پذیر نیست” روبرو میشویم.
لطفا بررسی نموده و بنده را از نتیجه مطلع نمایید که تا قبل از انقضا بتوانیم تمدید نماییم.

Reply to Thread