امکان دریافت فاکتور رسمی هست؟
Question asked by aryana cmc - 6/14/2022 at 11:52 AM
Unanswered
با سلام
در قسمت صورت‌حساب برای ردیف‌های شماره ۳۵۲۴۵۰ و ۳۴۷۳۹۳ و ۳۴۶۴۵۳ لطفا فاکتور رسمی ارسال شود. فاکتوری که در سایت هست برای سندهای مالی قابل استفاده نیست. 
با تشکر 

Reply to Thread