بارگذاری صفحه اول شناسنامه
Question asked by amir oveisi - 6/1/2022 at 8:53 AM
Unanswered
با سلام
با توجه به تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت از طرف کاربر شما پیام جهت بارگذاری صفحه اول شناسنامه دریافت شده است لطفا جهت محل بارگذاری آن راهنمایی فرمایید.
باتشکر

1 Reply

Reply to Thread
0
علی ندائی Replied
علی ندائی

Reply to Thread