1
تغییر نام کاربری
Question asked by afshin kiyani - November 1, 2015 at 6:53 PM
Answered
با سلام
لطفاً در صورت امکان
نام کاربری جاری را به نام کاربری
3wingallery@gmail.com
تغییر دهید.
 
با تشکر فراوان

1 Reply

Reply to Thread
0
حاج اکبری Replied
November 4, 2015 at 3:46 PM
Employee Post
با سلام
 
مشترک گرامی متاسفانه امکان تغییر نام کاربری مقدور نیست و زمانیکه نسبت به ایجاد کاربری اقدام می نمایید دیگر امکان تغییر این نام وجود نداشته.

Reply to Thread