عدم ثبت تاییدیه موبایل
Problem reported by mohammad heidarpour - 5/9/2022 at 10:44 AM
Submitted
درود بر شما 
من درخواست تاییدیه موبایل رو ثبت میکنم کد تاییدیه به موبایل ارسال می شود ولی دکمه بررسی در سایت کار نمیکند 
سپاس

تاییدیه ایمیل نیز مشکل دارد

Reply to Thread