انتقال دامنه
Problem reported by mahmoud baramaki - 1/27/2022 at 12:06 PM
Submitted
با سلام من میخواهم دامین را به یک شرکت  دیگر انتقال دهم  و در آنجا تمدید کنم  . کد انتقال دامین نیاز دارم. 
epimax.ir

2 Replies

Reply to Thread
0
hadi hadiloo Replied
با سلام
کدانتقال برای دامنه زیر رو میخوام؟
silare.net
0
mehdi jabbari fard Replied
با سلام من میخواهم دامین را به یک شرکت  دیگر انتقال دهم  و در آنجا تمدید کنم  . کد انتقال دامین نیاز دارم. 
www.anamis.org

Reply to Thread