خطای 404
Problem reported by ali tahmorsi - 1/26/2022 at 8:34 PM
Submitted
سلام
سایت من چند وقت پیش از دسترس خارج شد
گفتن سایت ایران هاست مورد حمله سایبری بود مجدد انتقالش دادن به درست شد اما فقط صفحه اول سایت درسته مابقی صفحات خطای 404 میده
ادرس سایت
enjk.ir

Reply to Thread