سلام برای تمدید ssl پرداخت کرده ام ولی نتونستم تمدید کنم
Question asked by vajiheh pirnajmoddin - 1/24/2022 at 7:26 PM
Unanswered
سلام برای تمدید ssl پرداخت کرده ام ولی نتونستم تمدید کنم

2 Replies

Reply to Thread
0
سلام وقتتون بخیر
من برای تمدید ssl اقدام کردم و مبلغ را پرداخت کرده ام اما وقتی تمدید می زنم پیام
 تمدید انجام نشد! Element orderParameters/CSR not fund or empty.-(1002)  
می آید لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنون و سپاسگزار

keynowkashan
0
mohammad hemmati Replied
سلام برای تمدید ssl پرداخت کرده ام ولی نتونستم تمدید کنم


Reply to Thread