بالا برد زمان timeout php
Question asked by nasim hassani - 12/22/2021 at 8:55 AM
Unanswered
سلام 
من با اینکه در تنظیمات php پارامتر timeout به صفر تغییر داده ام ولی مجدد در سرور دچار مشکل هستم

Reply to Thread