اتصال دو دامنه به یک هاست
Question asked by mohammad hadi movahed - 11/23/2021 at 10:04 AM
Unanswered
با سلام
مشکل وجود دامنه .ir است. سایت وقتی با نام Aznco.com بیان می شود دوباره به Aznco.ir وصل می شود.

Reply to Thread