1
مشکل در پیوست نمودن کپی پشت و روی کارت ملی برای احراز هویت
Problem reported by Amir Tavakolian - September 10, 2015 at 8:14 AM
Resolved
با سلام بنده دو بار تیکت ایجاد کردم و در قسمت مربوط به فایل مدارک پیوستی کپی پشت و روی کارت ملی را Browse کردم ولی زمانی که ارسال تیکت را میزنم د وباره به حالت چشمک زن در می آید وانگار که فایل الصاق نشده است. لطفاً راهنمایی کنید.

8 Replies

Reply to Thread
0
Asuna Replied
September 13, 2015 at 7:16 PM
آیا کپی پشت و روی کارت ملی اجباری هست؟
0
حاج اکبری Replied
September 20, 2015 at 12:42 PM
Employee Post
مشترک گرامی در صورتیکه به کپی پشت و روی کارت ملی خود دسترسی ندارید می توانید جهت تایید کاربری کپی شناسنامه به انضمام، پشت و روی کارت ملی پدر یا سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد را ارسال نمایید.
0
حاج اکبری Replied
September 20, 2015 at 12:44 PM
Employee Post
 

شما می توانید مدارک هویتی خود را از طریق ایمیل به آدرس info@iranhost.com ارسال کرده و یا از طریق فکس با درج نام کاربری و سرویس خود به 83305 داخلی 4 اقدام نمایید. در صورتیکه به کپی پشت و روی کارت ملی خود دسترسی ندارید می توانید جهت تایید کاربری کپی شناسنامه به انضمام، پشت و روی کارت ملی پدر یا سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد را ارسال نمایید.
0
حاج اکبری Replied
October 19, 2015 at 9:15 PM
Employee Post

شما می توانید مدارک هویتی خود را از طریق ایمیل به آدرس info@iranhost.com ارسال کرده و یا از طریق فکس با درج نام کاربری و سرویس خود به 83305 داخلی 4 اقدام نمایید. در صورتیکه به کپی پشت و روی کارت ملی خود دسترسی ندارید می توانید جهت تایید کاربری کپی شناسنامه به انضمام، پشت و روی کارت ملی پدر یا سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد را ارسال نمایید.
0
hamed ghojaye yousefi Replied
May 7, 2016 at 12:38 PM
آیا کد کاربری پرتال همان نام کاربری است ؟
0
حاج اکبری Replied
May 14, 2016 at 10:52 AM
Employee Post
با سلام
 
بله کاربری گرامی ، نام کاربری همان کد کاربری است که در ابتدای ثبت نام وارد کرده اید و از طریق  iranhost.com/client  امکان ورود به پرتال کاربری خود را دارید.
 
 
موفق باشید
0
milad arabloo Replied
July 15, 2017 at 7:06 PM
با سلام
برای احراز هویت فقط کپی پشت و روی کارت ملی کافی هست؟
0
حاج اکبری Replied
December 12 at 4:29 PM
Employee Post

با سلام

 

مشترک گرامی همانطوریکه قبل تر نیز اعلام گردید، شما می توانید مدارک هویتی خود را از طریق ایمیل به آدرس info@iranhost.com ارسال کرده و یا از طریق فکس با درج نام کاربری و سرویس خود به 83305 داخلی 4 اقدام نمایید. در صورتیکه به کپی پشت و روی کارت ملی خود دسترسی ندارید می توانید جهت تایید کاربری کپی شناسنامه به انضمام، پشت و روی کارت ملی پدر یا سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد را ارسال نمایید.

 

سپاس

Reply to Thread