تمدید گواهی ssl
Idea shared by mohammad karimiian fagholo - 9/5/2021 at 5:52 PM
Proposed
سلام وقت بخیر بنده برای تمدید گواهی SSLاقدام نمودم و حسابم رو هم شارژ کردم اما زمانی که روی تمدید کلیک میکنم همچین اروری میده مشکل کجاست:
تمدید انجام نشد! Certificate data in orderParameters/validityPeriod element exceeded allowed validity period for this product.-(1069)

Reply to Thread