1
پورت 587
Question asked by ایمان حسن بیک - August 3, 2014 at 10:44 AM
Answered
سلام
بنده اینترتم از شرکت پیشگامان هستش این شرکت SMTP پورت 25 رو پشتیبانی نمی کنه آیا امکان داره روی پورت 587 outgoiing باز شه
با تشکر

1 Reply

Reply to Thread
0
کارشناس 108 Replied
August 23, 2014 at 6:44 PM
Employee Post
شما می توانید ار پورت جایگزین 2525 بدون تغییر سرور smtp استفاده فرمایید

Reply to Thread