وارد نشدن به پنل
Problem reported by yasaman zahraei - 8/30/2021 at 4:10 PM
Submitted
 با سلام 
وارد نشدن به پنل مدیریت هاست ویندوز ابری و همچنین وارد نشدن کاربران به ایمیل

2 Replies

Reply to Thread
0
amir arsalan gholampour Replied
چرا هیشکی تو این سایت پاسخ گو نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
0
Esfandiar Rahmati Replied
اقا چرا جواب نمیدید 
قطع شده همه چی؟
ایمیل ها قطع شده
webmail بالا نمیاد

Reply to Thread