هک ایران هاست و از بین رفتن اطلاعات
Question asked by pooya - 8/28/2021 at 1:45 PM
Unanswered
بابت قطع یکماهه سایت و از بین رفتن اطلاعات چه تمهیداتی برای جبران خسارت و طراحی مجدد سایت کردید؟
اینهمه تلفن و پشت خط بودن و تیکت و... پاسخی دریافت نشد!!!!!

3 Replies

Reply to Thread
0
seyed saeed hoseini Replied
احترام به مشتری رو فقط زمان خرید یا تمدید سرویس نباید ببینیم ، 
احترام به مشتری یعنی پاسخ بدید نه یک ساعت پشت خط بمونیم و بعد قطع بشه ، جواب بدیدددددد ، تکلیف سایت و محتو.ای سایت ما چی میشه خسارت این زمان از دست رفته رو کی میده
0
dadman sanat day Co Replied
کل اطلاعات و محتوای ایمیل شرکت ما پرید این همه تماس و تیکت فرستادم یک نفر پاسخگو نیست
واقعا متاسفم برای ایران هاست
0
dadman sanat day Co Replied
کل اطلاعات و محتوای ایمیل شرکت ما پرید این همه تماس و تیکت فرستادم یک نفر پاسخگو نیست
واقعا متاسفم برای ایران هاست

Reply to Thread