نحوه تعریف ادمین دوم در CPanel
Question asked by - 8/24/2021 at 3:45 PM
Unanswered
سلام
چطور میشه توی Cpanel یک کاربر ادمین دوم ایجاد کرد؟ 

1 Reply

Reply to Thread
0
User Replied
با توجه به مطرح کردم موضوع با کارشناس ایران هاست، ایشان اعلام کردند که امکان تعریف کاربر دیگری منجمله کاربر ادمین دوم در CPanel وجود ندارد.

Reply to Thread