ارسال ایمیل
Problem reported by masih sefatian - 8/23/2021 at 1:36 PM
Submitted
آقا این چه وضعیتی هست
2 هفته س ایمیل ها قطع شده
چرا پیگیری نمیکنید
از کار و زندگی افتادیم ما سر ایمیل
هر سری هم زنگ میزنیم پشتیبانی 50نفر تو صف هستن
مشکل رو حل کنید

Reply to Thread