تنظیم dns برای دامنه 2book.ir
Idea shared by samrand eslami - 8/4/2021 at 9:01 PM
Proposed
لطفا dns هارو تنظیم کنید . مرسی
dns1.talahost.com 
dns2.talahost.com

Reply to Thread