قطعی ایمیل ها
Problem reported by fatemeh fakhri mohammadipour - 6/3/2021 at 8:28 AM
Submitted
با سلام
متاسفانه ایمیل های شرکت قطع می باشد
در صورت نیاز IP شرکت به صورت زیر می باشد
185.237.9.58

Reply to Thread