عدم ارسال ایمیل ها
Problem reported by mahmood shaya - 6/2/2021 at 8:16 AM
Submitted
سلام. ما از دیروز تمام ایمیل هایی که از طرف سایت hadiban.com  برای مشتریان ارسال میکنیم، بهشون نمی رسه. دیروز ساعت 3 بعدازظهر ایمیل فرستادیم ولی هنوز ارسال نشده است . 

آیا مشکلی برای سرویس این هاست در بخش ایمیل به وجود آمده است ؟

Reply to Thread