تهیه هاست مخصوص برای Blazro WebAssembly
Question asked by mostafa delavari parizi - 4/10/2021 at 7:45 PM
Unanswered

سلام
 
ما یک شرکت طراحی نرم افزار هستیم و تازگی با Blazor webassembly اپلیکیشن pwa طراحی کردیم.

 
دنبال هاستی هستیم که سریع باشد. مرتبا بکاپ بگیرد و همیشه در دسترس باشد. 

این هاست باید این منابع را داشته باشد و مرتبا به‌روز رسانی شود.

 
Sdk : Microsoft.NET.Sdk.Web
 
TargetFramework : netstandard2.1

 
Sdk : Microsoft.NET.Sdk
 
TargetFramework : netcoreapp3.1

 

Reply to Thread