چگونه کنترل پنل plesk را ریستارت کنیم
Question asked by azita pourdadashi - 3/29/2021 at 3:55 PM
Unanswered
سلام 
چگونه کنترل پنل plesk را ریستارت کنیم تا به حالت اولیه بازگردد
با تشکر

Reply to Thread