مشکل در نصب یک پلاگین بر روی پلسک
Problem reported by dariush ahangari mina abad - 2/24/2021 at 4:25 PM
Submitted
درود بر شما ... 
برای نصب یک پلاگین بر روی پلسک ما با ارور SourceGuardian  مواجه هستیم، من مشخصات php رو چک کردم و برای سایت مرجع فرستادم، برای ما متن زیر رو ارسال کردند تا از نسخه مزبور بر روی هاست استفاده کنیم. لطفا متن ارسالی رو بررسی بفرمایین و در جهت نصب لودر مورد نظر بر روی پلسک راهنمایی بفرمایید. تا مشکل ما بر طرف بشه ... ضمنا این پلاگینی که ما خریداری کرده ایم بر روی سرویس های هاست دیگری از میهن وب هاست که مشتری دیگر ما هستند نصب و بخوبی تست شده و مشکلی ندارد.
سپاسگزار شما هستم
09351469156 : سوادی


Installing SourceGuardian Loader

Details of your platform have been detected

Operating system: linux
Platform: x86_64
PHP version: 7.2.34
Thread safety: no
Dynamic loading: not possible
Path to extension_dir: /opt/plesk/php/7.2/lib64/php/modules
Path to php.ini: /opt/plesk/php/7.2/etc/php.ini
A SourceGuardian loader version 11.3.2 is already installed in your system. Please follow instructions below to install the latest version 11.3.4 of SourceGuardian loader

1) Download the required loader ixed.7.2.lin
I have read and agree to the Terms & Conditions 2) Install the loader to /opt/plesk/php/7.2/lib64/php/modules

3) Edit /opt/plesk/php/7.2/etc/php.ini and add 'extension=ixed.7.2.lin' directive

4) Restart the web server

Please note that access to the /opt/plesk/php/7.2/lib64/php/modules directory (extension_dir) and the PHP configuration file /opt/plesk/php/7.2/etc/php.ini may require additional permissions. Please contact your server company in such a case for copying the loader file and changing the PHP configuration file for you.

Reply to Thread